Strategisk infrastrukturplanerare för fysisk planering och mobilitet

Sverige, Blekinge, Karlskrona
Boverket är en nationell myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för...