Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss som vill och vågar mer!

Exploateringsingenjör till MEX

Om tjänsten

 Som medarbetare på Mark- och exploateringsavdelningen i Norrtälje kommun får du vara med och skapa förutsättningar samt planera samhället och dess utveckling. Kommunen expanderar snabbt och du har möjlighet att vara med och påverka samhällsbyggnaden för våra invånare. Ofta handlar avdelningens roll om de tekniska, ekonomiska och juridiska frågorna i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet innebär uppdrag inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi, samhällsplanering, genomförandefrågor och exploateringsverksamhet. Vi jobbar aktivt i alla planprocesser med fokus på genomförande. Vi skapar möjlighet för t.ex. företag att etablera sig, byggexploatörer att utveckla ett bostadsområde eller för staden att skapa mötesplatser, skolor eller andra samhällsfunktioner. I ditt arbete möter du privata fastighetsägare, företag, exploatörer, organisationer, myndigheter samt har nära samarbete med andra förvaltningar inom kommunen. Om du är nyutexaminerad erbjuder vi handledning och stöttning för att du ska känna dig trygg i yrkesrollen. 

Arbetsbeskrivning

I rollen som exploateringsingenjör ingår att: • Vara drivande i utveckling och förverkligande av utbyggnadsprojekt på kommunal mark • Arbeta med förhandlingar, avtal, överenskommelser • Samverka med exploatörer, fastighetsägare, ledningsdragande verk mm såväl som kommunala kollegor • Göra framställningar till utskott om markanvisningar, avtal mm • Ansvara för budget, kvalitetssäkring och uppföljning inom de egna projekten. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som kompletterar vårt team med ny kunskap, energi och personlighet och som har intresse för samhällsbyggande. Du har universitets- eller högskoleutbildning inom lantmäteri, väg- och vatten, fastighetsrätt eller annan lämplig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mark- och exploateringsverksamhet, lantmäteri eller annan relevant erfarenhet. Du är nyfiken, idérik, drivande och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Som person är du ödmjuk, förtroendeingivande och kommunikativ samt har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du bidrar till vårt team, där vi värdesätter öppenhet, samarbetsförmåga och ansvarstagande. Sist men inte minst är du trygg i att fatta beslut, tar initiativ och agerar med självförtroende. 

Om arbetsplatsen

Mark och exploateringsavdelningen, förkortas MEX är en avdelning som för närvarande består av 9 personer, vi exploaterar kommunens mark som projektledare ,exploateringsingenjör, eller markförvaltare. Vi är kommunens ”markägare” och tecknar avtal, köper och säljer och utvecklar mark samt är med i planprocesser och leder genomförandet av detaljplaner. Avdelningen handlägger även arrenden, servitut, markupplåtelser, skärgårdsfrågor replipunkter etc. MEX avdelningen ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsavdelningen och har kommunstyrelsen som närmaste nämnd. 

Tillträde 20190901

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden 

Publicerat:

2019-05-07

Sista ansökningsdag:

2019-06-07

Typ:

Tekniskt arbete

Tjänst:

Exploateringsingenjör

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Omfattning:

Heltid

Kontaktpersoner

T.f Avdelningschef

Erik Klockare, erik.klockare@norrtalje.se, 017671580

Facklig företrädare Vision

Kenneth Andersson, kenneth.andersson@norrtalje.se, 0176-71650

Facklig kontaktperson för Akademikeralliansen

Oliveira Boljanovic, olivera.boljanovic@norrtalje.se, 0705914109