Förrättningslantmätare, Täby/Hägernäs

Täby | 1 vecka kvar!
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss kan du få...
Lantmäteriet

Projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret

Sverige, Östergötland, Linköping
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av...
Linköpings kommun
Ny

Ekonomiansvarig - Ankarhagen

Eskilstuna/ Stor- Stockholm
Ankarhagen startades 2011 med affärsidén att äga, förvalta och utveckla fastigheter med fokus på segmentet lager och lätt industri. Bolaget har sin bas i Stockholm och äger idag 78 000 kvadratmeter lokaler...
Ankarhagen
Veckans jobb

Planarkitekt

Sverige, Västerbotten, Skellefteå
Skellefteå växer. Det byggs bostäder, butiker, kontor, företagslokaler och – som kronan på verket – ett nytt kulturhus. Den pågående utvecklingen innebär att kommunen behöver fler...
Skellefteå kommun
Ny

Förvaltningschef - Lennart Ericsson Fastigheter AB

Sverige, Stockholm
Lennart Ericsson Fastigheter AB har sina rötter i 40-talets klassiska Byggmästarföretag. Bolaget ska projektutveckla, förvärva, äga och förvalta främst bostadsfastigheter i Storstockholm. Verksamheten ska...
Lennart Ericsson Fastigheter AB