ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Torkel Öste Fastighetskonsulter

Torkel Öste Fastighetskonsulter

Fastigheter

Torkel Öste Fastighetskonsulter är ett kunskapsföretag med hög kompetens inom hela samhällsbyggnads-processen. Vi är ett personligt och flexibelt företag med konsulter som utför uppdrag med engagemang och erfarenhet. Vi har det mindre företagets fördelar med snabb respons och korta beslutsvägar. Vi är verksamma i hela Sverige, men har vårt huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm. Lokalkontor finns i Haga i Göteborg och vi finns representerade i Eskilstuna. Vi har även lokala samarbetspartners...


Läs mer

Trafikverket

Trafikverket

Bygg

Bidra till samhällsutvecklingen i en framtidsbransch! Vi på Trafikverket behöver dig och många fler för att nå våra mål. Trafikverket planerar, bygger och underhåller dagens och framtidens infrastruktursystem. Resor och transporter är en stor del av vår vardag; det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. Vi arbetar varje dag, dygnet runt för att medborgare och näringsliv ska kunna genomföra sina resor och...


Läs mer

Tyréns

Tyréns

Privat

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.


Läs mer

Uddevalla kommun

Uddevalla kommun

Kommun

Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän! Allt fler upptäcker Uddevalla som en attraktiv plats att bo och leva i. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Uddevalla har med sin placering vid hav, skog och fjäll en omväxlande och vacker natur. Handeln är stark och kommunen har ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och samverkan.


Läs mer

Uppsala kommun

Uppsala kommun

Kommun

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan. Uppsala expanderar snabbt och har höga ambitioner när det gäller...


Läs mer

Varbergs Bostad

Varbergs Bostad

Bygg

Varbergs Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB, som i sin tur ägs av Varbergs kommun. Varbergs Bostad förvaltar ca 5 300 lägenheter och 160 lokaler. Bolaget är mitt uppe i en spännande resa och har bland annat som mål att de kommande åren bygga ca 1 300 nya hyresrätter i Varberg.


Läs mer

Västerås stad

Västerås stad

Kommun

Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och välfungerande stad där framtidstro står i centrum. Tillsammans bidrar vi till välfärden och gör skillnad varje dag. I Västerås stad strävar vi efter att varje dag leva upp till vår värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte”. Vi vill ha en sammansättning av medarbetare som speglar mångfalden i vårt samhälle. Det tror vi är viktigt för en stolt och välfungerande stad. Funderar du på att...


Läs mer

Västerviks kommun

Västerviks kommun

Kommun

Inom Västerviks kommun finns många olika typer av yrken. För de flesta av dem behöver du en yrkesutbildning från gymnasiet eller en utbildning från universitet eller högskola. För ett arbete hos oss är det viktigt att du tycker att det är kul att jobba med människor. Några exempel på yrken inom kommunen är: - vård- och omsorgspersonal, - lärare, - förskollärare, - socialsekreterare, - tekniker, - samhällsplanerare.


Läs mer

Vaxholms stad

Vaxholms stad

Bank

Vaxholms stad är en kommun belägen 3 mil från Stockholm och en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms närhet. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare. Vaxholm - skärgårdsstaden - är en kulturell stad, en småstadsidyll...


Läs mer

Vaxholms stad

Vaxholms stad

Kommun

Vaxholms stad är en kommun belägen 3 mil från Stockholm och en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms närhet. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare. Vaxholm - skärgårdsstaden - är en kulturell stad, en...


Läs mer

Växjö Tingsrätt

Växjö Tingsrätt

Bank

Växjö tingsrätt är en modern arbetsplats med centralt belägna och nyrenoverade lokaler i Växjö. Mark- och miljödomstolen består av två avdelningar vid tingsrätten, med östra och södra delen av landet från Östergötland till Skåne som domsområde. Mark- och miljödomstolen prövar bl a miljömål, mål enligt plan- och bygglagen och fastighetsmål. Vid Växjö tingsrätt arbetar för närvarande cirka 90 personer, varav omkring 50 personer på mark- och miljödomstolen; rådmän (lagfarna domare), tekniska...


Läs mer

Wilfast

Wilfast

Bygg

Wilfast agerar som asset manager och investment partner på den nordiska fastighetsmarknaden. Wilfast arbete omfattar förvaltning, uthyrning samt fastighetsutveckling. Ofta deltar Wilfast aktivt i hela fastighetens värdekedja som även innefattar förvärv, finansiering samt försäljning. Wilfast verksamhet är inriktad på kommersiella fastigheter med betoning på industri, lager och logistik. För närvarande förvaltar bolaget ca 1,2 miljoner kvm med ett underliggande fastighetsvärde om ca 10...