ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Ramunderstaden AB

Ramunderstaden AB

Kommun

Ramunderstaden AB är ett helägt kommunalt bolag som äger, förvaltar och utvecklar 858 lägenheter och har samtidigt tre olika uppdrag åt Söderköpings kommun. Företaget förvaltar och utvecklar kommunens lokaler om c:a 76 000 kvm och sköter lokalvård i kommunens lokaler samt bemannar mottagningskök i förskolor och skolor. Med egen projektorganisation handhar Ramunderstaden AB också alla om- till- och nybyggnationsarbeten inom det kommunala beståndet samt i egna fastigheter. Företaget har drygt...


Läs mer

Revelopment Consulting AB

Revelopment Consulting AB

Privat

Revelopment Consulting AB är ett konsultföretag som erbjuder svenska och internationella detaljhandelsföretag tjänster inom butiksetableringar, hyresförhandlingar, hyreskontraktsadministration och avvecklingar i Norden. Många av företagets uppdragsgivare väljer att lägga hela det interna etableringsansvaret på Revelopment. Revelopment grundades 2011 av John H Larsson som har arbetet med konceptutveckling, etablering och hyresfrågor i över tio år.


Läs mer

Riksbyggen

Riksbyggen

Bygg

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Välkommen!


Läs mer

Sigillet Fastigheter AB

Sigillet Fastigheter AB

Fastigheter

Sigillet Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar ett 70-tal bostads- och kommersiella fastigheter i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Det huvudsakliga fastighetsbeståndet finns i Göteborgsområdet. Förvaltad yta uppgår till 150 000 kvm, hyresintäkter 250 mkr och fastigheternas marknadsvärde c:a 4,5 mdr. Vi är ett dedikerat team som tror på, och alltid strävar efter, långsiktiga relationer i allt vi gör.


Läs mer

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun

Kommun

Välkommen till oss! Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande...


Läs mer

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Kommun

Skellefteå växer. Det byggs bostäder, butiker, kontor, företagslokaler och – som kronan på verket – ett nytt kulturhus. Den pågående utvecklingen innebär att kommunen behöver fler engagerade samhällsbyggare som banar väg för fortsatt tillväxt. Som exploateringsingenjör hos kommunen är du en av dem som ger Skellefteå skjuts mot befolkningsmålet 80 000 invånare år 2030.


Läs mer

SKL International

SKL International

Privat

SKL International has been working with sustainable urban development for the past 10 years, primarily in the framework of SymbioCity. SKL International is currently looking for an experienced Urban Programme Manager to take on a two-fold role; 1) managing the ongoing SymbioCity Global Programme– a concept and platform to support sustainable urban development globally with focus on inclusive and pro-poor perspectives. 2) take the strategic leadership of SKL International’s development of...


Läs mer

Skövde Kommun

Skövde Kommun

Kommun

Skövde är en tätort i Västergötland och centralort i Skövde kommun i Västra Götalands län samt kansliort för Skaraborgs tingsrätt. Skövde är Sveriges 32:a största tätort och länets fjärde största tätort


Läs mer

Södertälje kommun

Södertälje kommun

Kommun

Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunen spelar en mycket viktig roll. I Södertälje har vi valt att samla samhällsplanering och förvaltning i ett kontor – samhällsbyggnadskontoret. Kontoret ansvarar för hela processen för såväl strategisk planering som att utveckla kommunens mark, till bostäder och förvaltning av det offentliga rummet.


Läs mer

Söllscher Lantmäterikonsult ab

Söllscher Lantmäterikonsult ab

Privat

Vi utvecklar och anpassar ägandet och nyttjandet av mark, byggnader och anläggningar - såväl i staden som på landsbygden. I nära samarbete med uppdragsgivaren och obunden gentemot andra aktörer är vi en kompetent resurs i förändringsprocesser som rör fastigheter.Våra uppdragsgivare är statliga myndigheter, kommuner, fastighetsbolag, företag inom bygg- och anläggningsbranschen, advokatbyråer och fastighetsägare.


Läs mer

Stenhusgruppen

Stenhusgruppen

Bygg

Vi är ett byggbolag med fokus på stensättning, murade och gjutna konstruktioner. Vårt arbetsområde är i huvudsak Mälardalen och våra kunder finns främst bland de större entreprenadföretagen. Vi marknadsför oss som ”en entreprenör som gör jobbet” då vi trivs i händelsernas centrum och sätter en ära i att hålla en hög kvalitet utan att tumma på tidplaner. Vi är BF9K certifierade.


Läs mer

Stenvalvet

Stenvalvet

Bank

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt har vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 530 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 8 700 miljoner kronor. Bolaget, som startades 2010 och har idag 32 medarbetare, har målmedvetet arbetat med att investera i samhällsfastigheter med stabila och långsiktiga hyresgäster i starka svenska regioner. Idag levererar bolaget en god avkastning och...


Läs mer

Stiftelsen Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal

Privat

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Men vi ser vårt uppdrag som större än så. Genom att vara en nytänkande och positiv förebild jobbar vi ständigt mot vår vision: Ett samhälle med självklar plats för alla. Idag är vi är ca 600 medarbetare. Hos oss...


Läs mer

Stockholms stad

Stockholms stad

Kommun

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.


Läs mer

Stockholms Universitet

Stockholms Universitet

Kommun

Stockholms universitet arbetar utifrån visionen att vara ett nationellt ledande och internationellt framstående lärosäte. Är Sveriges största forskningsuniversitet inom humanvetenskap och naturvetenskap. Stockholms universitet är även i Sverige det största utbildningsuniversitetet samt störst inom lärarutbildning. ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet är en av landets största myndigheter, med en årlig omsättning på 4,93 miljarder kr....


Läs mer

Stockholmshem

Stockholmshem

Bygg

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. I våra över 26 000 lägenheter bor drygt 50 000 stockholmare lika många som i en medelstor stad. Vi har dessutom drygt 3 500 lokaler. I över 80 år har vi byggt och förvaltat hem åt nya, gamla och unga stockholmare. Vårt arbete utgår från våra kunder hyresgästerna och syftar till att erbjuda ett välkomnande, bekvämt och tryggt boende ­varje dag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen...


Läs mer

Storebrand Fastigheter AB

Storebrand Fastigheter AB

Bygg

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management och en del av den norska Storebrandkoncernen. Vi förvaltar en fastighetsportfölj för två av koncernens livförsäkringsbolag, SPP Pension & Försäkring och Euroben samt för externa institutionella kunder. Mandatet är ca 12 miljarder SEK.


Läs mer

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad

Kommun

Här på Stadsmiljö- och serviceförvaltningen och Tekniska enheten står vi mitt i utvecklingen av Sundbybergs Stad och regionen. Vi arbetar såväl strategiskt som operativt med stadsmiljöfrågor för att skapa en av Sveriges mest nyskapande, hållbara och intressantaste städer. Tillsammans har vi ett helhetsansvar för att underhålla och utveckla trafikmiljöer, parker, naturområden, lekplatser, gator, torg och belysning i Sundbyberg. Vi underhåller och utvecklar ett hållbart Sundbyberg för alla!...


Läs mer

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun

Kommun

I Sundsvall pågår ett aktivt arbete med förtätning och utveckling av stadskärnan, nya stadsdelar tillkommer och befintliga områden omvandlas. Flera stora infrastrukturprojekt skapar nya möjligheter för Sundsvall att växa.


Läs mer

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar

Bank

Umeå är en expansiv universitetsstad med ett rikt kulturliv. Staden var kulturhuvudstad år 2014. I Umeå har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill en väl utbyggd kollektivtrafik, mycket goda flygförbindelser och Botniabanan med snabba tågförbindelser längs hela Norrlandskusten ända ned till Stockholm. I Umeå kan du njuta av ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö. Umeå kommun har ca 120000 invånare, se mer på...