ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Landstinget Blekinge

Landstinget Blekinge

Fastigheter

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet. Affärsområde fastighet tillhör förvaltningen Landstingsservice som är en av landstingets fem förvaltningar. Vi har som huvudsaklig uppgift att erbjuda våra hyresgäster verksamhetsanpassade och...


Läs mer

Langstinget Blekinge

Langstinget Blekinge

Bygg

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet. Affärsområde fastighet tillhör förvaltningen Landstingsservice som är en av landstingets fem förvaltningar. Vi har som huvudsaklig uppgift att erbjuda våra hyresgäster verksamhetsanpassade och...


Läs mer

Lantmäteriet

Lantmäteriet

Bygg

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.


Läs mer

Lennart Ericsson Fastigheter AB

Lennart Ericsson Fastigheter AB

Fastigheter

Lennart Ericsson Fastigheter AB har sina rötter i 40-talets klassiska Byggmästarföretag. Bolaget ska projektutveckla, förvärva, äga och förvalta främst bostadsfastigheter i Storstockholm. Verksamheten ska kännetecknas av högsta kvalitet, affärsmässighet, nytänkande, estetik, engagemang och långsiktighet. Det totala förvaltade beståndet består av 84 500 kvm bostäder och 27 100 kvm kommersiella lokaler. Hyresintäkterna uppgår till ca 143 MSEK/år.


Läs mer

Linköpings kommun

Linköpings kommun

Kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.


Läs mer

Linköpings kommun

Linköpings kommun

Kommun

Linköping är Sveriges femte största kommun, en expansiv stad i Östergötland – en plats för livet. Det sprakande näringslivet. Det myllrande studentlivet. Det brokiga kulturlivet. Det goda livet, fyllt av upplevelser, arbetsuppgifter, gemenskap – och innovationskraft! Språnget från idé tillverklighet får sin kraft i möjligheterna att ta initiativ, att åstadkomma något och få vara en viktig del av helheten – det som är Linköping. Med lust att utvecklas och mod att förändra! I Linköpings kommun...


Läs mer

Locum AB

Locum AB

Bygg

Locum AB är Sveriges ledande fastighetsbolag för vårdmiljöer med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner m2 lokaler. Vårt uppdrag är att inom Stockholms läns landsting förvalta och utveckla vårdens fastigheter och lokaler och skapa största möjliga värde för vården. Vi hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar och jobba i god samverkan och med hög kompetens med kunder och leverantörer. Landstinget genomför nu en av de historiskt största...


Läs mer

Max

Max

Fastigheter

Max är Sveriges äldsta hamburgerkedja. Sedan starten 1968 har vi växt till att nu omfatta 117 restauranger i Sverige och utomlands. Max vision är att bli världens bästa hamburgerkedja. Vägen dit är att vara ett företag som gör gott. Det gäller hamburgarna som ständigt vinner smaktester, men lika mycket för det samhälle där företaget verkar. Max har cirka 4500 anställda och en omsättning på drygt 2 400 MKR under 2015. www.max.se.


Läs mer

Mölndals stad

Mölndals stad

Kommun

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för Mölndalsborna. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Som en del av Göteborgsregionen är Mölndals stad inne i ett spännande och expansivt skede. Detta leder till stor efterfrågan på byggbar mark och hållbar planering. Planenheten...


Läs mer

Motala Kommun

Motala Kommun

Kommun

Motala kommun är en kommun i Östergötlands län. Centralort är Motala. Kommunen ligger vid sjön Vätterns östra strand i landskapet Östergötlands nordvästra del. I öst-västlig riktning sträcker sig Motala ström och Göta kanal genom sjön Boren.


Läs mer

Nacka kommun

Nacka kommun

Kommun

Välkommen till Nacka om du vill vara med på en spännande utvecklingsresa när Nacka växer och bygger stad. Nacka är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med ett fantastiskt läge. Här finns naturen, havet och sjöarna samtidigt som det är nära till Stockholms city. Som medarbetare i Nacka får du möjlighet att utvecklas utifrån dina förutsättningar och kommunens utmaningar. Bland våra anställda finns många ambassadörer som trivs med att jobba i nytänkande Nacka och som kan rekommendera andra...


Läs mer

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Fastigheter

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Vi ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.


Läs mer

Nordic Camping & Resort

Nordic Camping & Resort

Bank

Nordic Camping & Resort är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 19 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där gästens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende. Bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos...


Läs mer

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Kommun

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.


Läs mer

Norrland VA

Norrland VA

Bygg

Norrland VA är ett familjeägt anläggningsbolag. Vi utvecklar och utför såväl riktigt stora som mindre byggprojekt inom vatten & avlopp, anläggning och mark. Vi arbetar nära våra kunder med en organisation präglad av entreprenörskap, gediget kunnande och lokal närvaro i hela Storstockholm. Norrland VA bedriver verksamhet inom vatten & avlopp, anläggning, mark, väg och projektutveckling. Norrland VA kombinerar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet till kunden med platt...


Läs mer

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun

Kommun

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss som vill och vågar mer!


Läs mer

NREP

NREP

Fastigheter

Hemma i Norden är NREP en vertikalt integrerad produktinnovatör för fastigheter, utvecklare, investerare och operatör som syftar till att göra fastigheter bättre. Vi utnyttjar vårt tvärvetenskapliga team för att utveckla fastigheter men också fastighetsförankrade företag som skapar långsiktigt värde för hyresgäster, investerare och de samhällen där vi investerar. Genom våra fonder har vi genomfört mer än 240 fastighets-transaktioner och för närvarande förvaltar vi fastigheter till ett värde...


Läs mer

Örebro kommun

Örebro kommun

Kommun

Örebro kommun är Örebro läns största arbetsplats. Verksamheten präglas av engagemang och kvalitet, där den enskilde medarbetarens kreativitet och drivkraft står i centrum. Tillsammans ger våra 12 000 medarbetare service inom alla skeenden i örebroarnas liv och arbetar för att ge dem en enklare vardag, varje dag.


Läs mer

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun

Kommun

Örnsköldsvik är en företagstät kommun med fokus på företagsamhet, handlingskraft och nya utmaningar. Vi arbetar för ett näringslivsklimat som gör det enkelt att vara företagare och som gör att fler företag utvecklas och etablerar sig här. Med goda kommunikationer är möjligheterna stora i hela regionen. Botniabanan gör det enkelt att bo på en plats och jobba på en annan och gör utbudet av arbete, bostäder och fritidsaktiviteter stort.


Läs mer

PostNord

PostNord

Bank

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på ca. 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med