ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Forsen

Forsen

Bygg

Forsen är ett oberoende projektledningsföretag med lång erfarenhet av stora bygg- och anläggningsprojekt. Våra kunder är stora fastighetsägare, kommuner och landsting. Företaget har sedan starten haft en jämn och snabb expansion genom organisk tillväxt. Idag är Forsen en av landets ledande aktörer med kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö.


Läs mer

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

Privat

Fortifikationsverket har regeringens uppdrag att se till att försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Det innebär att vi har ett varierat fastighetsbestånd och förvaltar allt ifrån kontorslokaler, verkstäder och enkla kallförråd till flygfält, berganläggningar, och stora skjutfält. Utöver det ingår...


Läs mer

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kommun

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med sina cirka 50 000 medarbetare. Hos oss jobbar ingenjörer, parkarbetare, sjuksköterskor, marknadsförare, lärare, jurister, vaktmästare, tekniker och många fler. Vi har många meningsfulla jobb med stora karriärmöjligheter inom staden.


Läs mer

Haninge Kommun

Haninge Kommun

Bank

Haninge kommun är en expansiv och naturskönt belägen skärgårdskommun på Södertörn. Skog och hav finns alltid inpå och storstadens puls finns inom bekvämt räckhåll. Haninge har drygt 86 000 invånare och växer med drygt 1000 personer per år. Här utvecklas en framtidskommun, som föregångare bland regionala stadskärnor, i en växande Stockholmsregion. Under de närmaste åren står utvecklingen av stadskärnan i fokus tillsammans med utbyggnaden av ett antal bostads- och arbetsområden....


Läs mer

Heimstaden

Heimstaden

Bank

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 20 400 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 27.8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank,...


Läs mer

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad

Kommun

Helsingborgs stad jobbar fokuserat och långsiktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare. Vårt arbete har blivit uppmärksammat av Universum som gett oss pris för Årets Employer Branding kommun både år 2012 och 2014. Genom tydligt formulerade värderingar och en gemensam vision bidrar vi till att samtliga medarbetare, oavsett bakgrund, kompetens och erfarenhet, inser att de bidrar till en större helhet. Genom att våga sticka ut hakan och sätta...


Läs mer

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Kommun

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?


Läs mer

Holmen Skog AB

Holmen Skog AB

Bygg

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling.


Läs mer

HSB Stockholm

HSB Stockholm

Fastigheter

HSB Stockholm är en medlemsägd organisation som jobbar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi erbjuder allt ifrån förvaltningstjänster till medlemskap för bostadsrättsföreningar och är bostadsrättens främsta företrädare. Vi är en värderingsstyrd organisation som jobbar efter visionen att "vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet", vilket vi uppnår genom att jobba med både hjärta och hjärna. Våra värderingar är grunden i hela vår...


Läs mer

Huddinge kommun

Huddinge kommun

Kommun

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från...


Läs mer

Huge fastigheter AB

Huge fastigheter AB

Fastigheter

Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun som blev utsedd till Årets kommun 2017. Vår affärsidé är att med människa och miljö i fokus äga, utveckla och förvalta bostäder och lokaler som ökar livskraften i Huddinge. Vi har drygt 8000 lägenheter, varav cirka 700 är studentbostäder och 300 är seniorbostäder. I vårt bestånd har vi även fyra helägda samt två delägda stadsdelscentrum – ett av dem är Huddinge centrum. Vi har cirka 165 anställda fördelade över flera...


Läs mer

Hylte Bostäder

Hylte Bostäder

Bygg

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder är det allmännyttiga bostadsbolaget i Hylte kommun som förvaltar både egna och kommunens fastigheter, totalt drygt 530 lägenheter och 70 000 kvadratmeter lokalyta såsom skolor och äldreboende Vi driver också två fjärrvärmenät. Hyltebostäder har de senaste åren vuxit både till omsättning och till antalet anställda. Idag är vi 27 medarbetare men kommer att bli ytterligare några till under 2018 eftersom Hyltebostäder nu bygger en ny organisation för framtiden.


Läs mer

ICA Fastigheter

ICA Fastigheter

Bank

Vi äger, hyr och utvecklar marknadsplatser. ICA Fastigheters uppgift är att möta ICA-koncernens behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige och Norge. Det sker genom att äga, hyra och utveckla marknadsplatser. När det gäller ägande består innehavet idag av cirka 130 butiksfastigheter. ICA Fastigheter är en stor spelare i en spännande bransch. Vi erbjuder våra medarbetare entreprenörskap, frihet och utmaningar i en modern arbetsmiljö med högt tempo. Att arbeta på ICA och ICA Fastigheter...


Läs mer

Jernhusen

Jernhusen

Bygg

Jernhusens övergripande vision är att bidra till ett mer hållbart samhälle och mer hållbara transporter. Våra Depåer är ett kommunikationsnav som säkerställer att järnvägen fungerar. Den viktiga samhällsfunktionen våra Depåer har innebär ett stort ansvar för oss som fastighetsbolag. Vi har alltid kunden i fokus och arbetar ständigt med frågor kring hur vi kan förvalta och utveckla våra fastigheter och samtidigt hjälpa kunden i dess vardag. Vi spänner nu bågen ytterligare och stärker vårt...


Läs mer

K2A

K2A

Bygg

K2A är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. Vi har valt att kombinera bostadsportföljen med samhällsfastigheter, och även andra kommersiella fastigheter, för att därigenom stärka det löpande kassaflödet. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal utvalda universitets- och högskoleorter i...


Läs mer

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun

Kommun

Vill du vara med och utveckla framtidens Karlskrona? Med det attraktiva läget och den unika stadskärnan på en av öarna i skärgården är Karlskrona ett nav i en kraftigt växande region. Miljön lockar både företag och nya medborgare. Karlskrona kommun gör nu en stor satsning inom samhällsbyggnad för att stimulera fortsatt tillväxt. Utvecklingsområdena är många och på agendan finns flera större, intressanta stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Staden förtätas, bostäder byggs och helt nya...


Läs mer

Köpings kommun

Köpings kommun

Kommun

I Köpings kommun finns cirka 13 hundra företag. Här finns stora fabriker och många olika små företag och affärer. Kommunen vill gärna att fler företag flyttar hit. Då kan fler som bor i Köping få arbete. Den som vill starta ett företag här kan få hjälp med olika saker från kommunen.


Läs mer

KTH

KTH

Bank

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.


Läs mer

Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA

Kommun

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Laholmsbuktens VA bidrar till att göra Halmstad och Laholm till trevliga städer att bo och vistas i. På uppdrag av Laholms och...


Läs mer

Landskrona stad

Landskrona stad

Kommun

Landskrona är en härligt belägen stad mitt i Öresundregionen. Öresundstågen tar dig hit från Malmö på 35 minuter och från Helsingborg på 15 minuter. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdbidrag, personalrabatter och stadshusets gym. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor,...