Stockholms Universitet

Stockholms universitet arbetar utifrån visionen att vara ett nationellt ledande och internationellt framstående lärosäte. Är Sveriges största forskningsuniversitet inom humanvetenskap och naturvetenskap. Stockholms universitet är även i Sverige det största utbildningsuniversitetet samt störst inom lärarutbildning. ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet är en av landets största myndigheter, med en årlig omsättning på 4,93 miljarder kr. Vid universitetet är mer än 27 650 helårsstudenter, 1 700 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma inom ca 40 institutioner och 12 centrala förvaltningsavdelningar.