Mölndals stad

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för Mölndalsborna. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Som en del av Göteborgsregionen är Mölndals stad inne i ett spännande och expansivt skede. Detta leder till stor efterfrågan på byggbar mark och hållbar planering. Planenheten ansvarar för kommunens fysiska planering, både strategisk översiktsplanering och detaljplanering. Inom förvaltningen ingår även bland annat bygglov, mark/exploatering och lantmäteri, vilket ger ett nära samarbete med alla delar av den kommunala samhällsutvecklingen. Mer om vad som händer hittar du på http://www.molndal.se/bygga, bo och miljö. Mer information finner du på vår hemsida, http://www.molndal.se