Locum AB

Locum AB är Sveriges ledande fastighetsbolag för vårdmiljöer med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner m2 lokaler. Vårt uppdrag är att inom Stockholms läns landsting förvalta och utveckla vårdens fastigheter och lokaler och skapa största möjliga värde för vården. Vi hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar och jobba i god samverkan och med hög kompetens med kunder och leverantörer. Landstinget genomför nu en av de historiskt största satsningarna inom sjukvården i Stockholm och kommer investera cirka 25 Mdr i sjukhusen de närmaste tio åren. Läs mer om oss på vår hemsida www.locum.se.