Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter. Fastigheterna ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum. Castellum organiserar verksamheten i affärsområden med stark lokal närvaro i fem tillväxtregioner: Norr, Mitt, Stockholm, Väst samt Öresund. Vår storlek ger oss samlade resurser att utveckla effektiva och hållbara arbetsplatser och samhällen. Samtidigt agerar vi som ett av de minsta fastighetsbolagen – med genuin kännedom om den lokala marknaden och enkla vägar mellan kunden och oss