Boverket

Boverket är, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till följande: Alla medborgare ska ha rätt till en bostad med en god inomhusmiljö.Utanför bostaden ska alla medborgare kunna vara delaktiga i samhället vi lever i.Detta kan låta som en självklarhet, men det är en stor utmaning som vi står inför i dag. Effekterna av ett förändrat klimat och sociala hållbarhetsfrågor kopplade till utanförskapsområden och integration är andra stora och komplexa utmaningar som har starka kopplingar till våra verksamhetsområden.Därför är Boverkets uppdrag viktigare än någonsin. Vår vision är därför: Ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer